Kreacija i prokreacija

2017-12-28

Isključuje li jedno drugo ili možda jedno drugome služi kao preduvjet?

Kreacija dolazi od riječi latinske riječi creare i znači (nešto) stvoriti.

Prokreacija dolazi od latinskih riječi pro i creare i znači iznjedriti, donijeti na svijet.

Koji je smisao života? Svatko ima svoju definiciju, svoj smisao, ali život je smisao sam po sebi. Znači li to da onda prokreacija nije smisao života ili da pak ljudi bez potomstva nisu ostvarili smisao života?

Nezahvalno je govoriti da ljudi bez djece nemaju smisao života ili ih žaliti jer su zakinuti za neke vrste emocija. Kako oni uopće mogu znati za koje su emocije zakinuti ako ih nisu iskusili i odakle nam pravo za umjesto njih "žalimo"?

Jedna od čestih misli je kako će nam biti lakše kada ostarimo i obolimo jer ćemo imati emocionalnu podršku i općenito podršku podmlatka. Može biti, ali i ne mora biti tako jer rijetko što možemo kontrolirati pa niti to. Tesla je izjavio da ne želi brak i djecu jer se tada ne bi mogao skoncentrirati na znanost (stvaralaštvo).

Ljude bez potomstva često se i proglašava sebičnima jer "nisu htjeli obavezu". Možda su bili svjesni da se ne bi mogli u dovoljnoj mjeri posvetiti djeci, pa je ta odluka sve samo ne sebična. Možda nisu mogli imati djecu. Možda su svoju ljubav usmjerili u nešto drugo.

Možda su se posvetili poslu ili bilo čemu što ih ispunjava. Stvaralaštvo je nešto što svakog čovjeka ispunjava, jer se osjeća korisno, osjeća da je doprinio razvoju svoje duše. Dok god rastemo i razvijamo svoje vještine te hranimo vlastite duhovne potrebe, osjećamo ljubav i ispunjenost, osjećamo život kao smisao sam sebi.

A nešto najljepše što roditelj može pružiti svome potomku je sebe kao sretnu osobu, koja osjeća da vodi smislen život. Slažem se da nema veće ljubavi od roditeljske (ako se radi o "normalnim" ljudima), ali kreacija nadopunjuje prokreaciju, a prokreacija ne mora nadopunjavati kreaciju.